Her er du: Danmark Aalborg Amt Vokslev SognNiels Sørensen Færch
Kirkebogsoptegnelser
Niels Sørensen Færch
Vokslev sogn
  Niels Sørensen Færch
Fødsel: Vokslev sogn. Født october 1772: Dom 18 p Trin. Søren Nielsens Barn i Thaarup N: Niels
Faddere: Jens Pedersens Kone og Søren Pallesens Kone, Christen Simonsen, alle af Thaarup

Konfirmation: Ikke fundet

Vielse: Gift 1 gang med Kirsten Andersdatter i Vokslev sogn: Som Forlovere for Ung-Karl Niels Sørensen af Taarup og Pigen Kirsten Andersdatter i Østergaard som Søndagen den 15 Julÿ agter at troegives, forsikrer vi un-dertegende, at der er intet mod Guds og Kongens Lov som kand hindre deres Ægteskabs Fuldbyrdelse - Nibe den 1o Julÿ 1798.
Søren Nielsen i Taarup Anders Nielsen Østergaard
Den 9. September 1798 Niels Sørensen af Taarup og Pigen Kirsten An-dersdatter Østergaard.
Gift 2. gang med med Kirsten Jensdatter i Sønderholm sogn: Den 20 mai 1802 begiærede Enkemand Niels Sørensen, Gaardmand af Torup, Woxlef Sogn at maatte lyse til Ægteskab for ham 3 næste Søndage med Pigen Kirsten Jensdatter i Sønderholm og fremstillet tvende gode Mænd, nemlig Morten Pedersøn i Sønderholm og Søren Christen af Torup til Forlovere for samme Ægteskab som dette Forløft med egne Hænder under-skriver      Morten Peder Søn      Søren Christen Søn
Copuleret 4 Juli 1802.

Død: Den 1 marts 1843 i Vokslev sogn. Begravet den 8 marts. Husmand i Rodstrup, 72 Aar.
   
  1. Kirsten Andersdatter
Fødsel: Ikke fundet.

Konfirmation: Ikke fundet

Død: 1802 i Vokslev sogn
   
  2. Kirsten Jensdatter
Fødsel: Sønderholm sogn: Den 8 Marts 1778 Jens Sørensen af Sønderholm 1 Datter døbt, Nom: Kirsten
Test: Christen Mortensen Christen Sørensen, Morten Thomasen, Karen Andersdatter, Maren Sørensdatter.

Konfirmation: Ikke fundet

Død: Den 8 december 1844 i Vokslev sogn, begravet den 15 december, afg. Niels Færchs Hustru i Rodstrup, 66 Aar.
   

  Børn med Kirsten Andersdatter
Vokslev sogn: 10. Januar 1800. Dødfødt søn
10. Oktober 1801. Dødfødt søn
   

  Børn med Kirsten Jensdatter
Vokslev sogn: Kristine født den 22 Feb. 1803, døbt den 27 Marts. Niels Sørensen og Hust.
Fadderne vare: Niels Østergaards Pige i Woxlef, Jens Østergaard i Ø-stergaard, Søren Christensen, Anders Sørensen og Niels Sørensen

Jens født den 30 Aug. 1804. I Kirken den 18 Septbr. Niels Sørensen og Hust.
Fadderne vare: ……

Kirsten født den 13 Mai 1807 og i Kirken den 5 Juli. Niels Sørensen og Hustru.
Fadderne vare: Niels Andersens Kone i Woxlef, Niels Sørensens Kone i Thorrup, Søren Christensen ibidem, Anders Sørensen ibidem og Jens Andersen Østergaard.

Herredsprotokollen b 35 D 124 folio 55A: Den 1ste Mai 1825 anmeldt af Niels Færch af Thorrup at hans Datter Kirsten Nielsdatter, 18 Aar gl. er død. Han er eneste Arving og forlangte intet Skifte. Berntzen

  Maren Sofie født den 16. Februar 1809. Døbt den 30. Mai 1809. Niels Sørensen Færchs og Hustru.
Faddere: Simons Kone, Kirstine af Thorrup, Jens Østergaard, Anders Østergaard og Jens Nielsen af Sønderholm.

  Søren født den 23 Septbr. 1811 og i Kirken den 17 November. Niels Sørensen Færchs og Hust. Søn.
Fadderne vare: Niels Østergaards Kone, af Woxlef, Anders Pallesens Datter af Torrup, Anders Frænderup, Jens Nielsen Sønderholm og Jens Østergaard.

  Povl født den 14 April 1814, døbt den 18 August. Gaardmand Niels Sø-rensen og Kirsten Jensdatter af Torrup.
Faddere: Simon Sørensens Kone af Torrup, Anders Pallesens Datter ibid. Anders Frænderup, Anders Pallesen, Niels Sørensen, alle af Torrup.

  Herredsprotokollen B 35 D 124 folio 95A: Den 30 December 1825 an-meldt af Gaardmand Niels Færch, at hans Søn Povl Nielsen, 11 Aar gl. er død. Faderen eneste Arving - intet Skiftehold. Bassesen
  Niels Nielsen født den 10 December 1816. Døbt den 23 Marts 1817. Ni-els Færch og Kirsten Jensdatter, Gaardbeboere i Torrup.
Faddere: Simons Sørensens Kone, Anders Sørensens Datter Anne, Jens Østergaard, Jens Niels Sønderholm, Laurs Christen Torrup
  Christen født den 20 Nov. 1819. I Kirken den 25 december. Niels Færch og Kirstine Jensdatter i Torrup.
Faddere: Søren Peder …. Af Torrup, Jens Nielsens Datter af Sønder-holm, … og Laust Christensen af Torrup og Niels Nielsen af Niibe.