Middel mod Gigt
 
Faa et Tørklæde som har tilhørt en 60-aarig Jomfrue som aldrig har næret det Ønske at blive gift.
Vask dette i en ærlig Møllers Dam.
Tør dette paa en Præstes Hovedgjerde som ikke er Pengebegjærlig.
Lad en Procurator slaa en Knude derpaa som aldrig har handlet uredelig.
Læg dette da paa det lidende Sted og Du vil blive helbredt.