Her er du: Danmark Randers Amt Dråby sogn Boeslum by Rasmus Sørensen


Lidt om

 

Lidt om.

Rasmus Sørensen er født i 1789, søn af Søren Karlsen og Johanne Rasmusdatter i Boeslum. Han bliver gift i Helsingør i 1814 med tjenestepigen Kirstine Schrøder eller som hun også kaldes: Kristine Petrine/Petrille Schrøder. Jeg ved ikke meget om Rasmus Sørensens kone, udover det, der står i kirkebogsoptegnelserne fra Helsingør og Dråby. I 1815 er parret i Boeslum, Dråby sogn, idet Kirstine Schrøder nedkommer med en søn, Christopher. Da hans mor dør i 1840, står der i dødsanmeldelsesprotokollen, at han befinder sig i Vestindien.

Parret får 6 børn, hvoraf jeg har fulgt den yngste, Marie Birgitte, født i 1831.

Rasmus Sørensen dør i 1852. Huset og hans efterladenskaber bliver overdraget Johanne Tylkjær og hans kone, Ane Elisabeth Rasmusdatter, der passede og plejede ham i flere år. Ane Elisabeths to andre søstre modtager hver 5 Rigsdaler af Johannes Tylkjær, hvorimod brødrene fraskriver sig retten til arv.