Her er du: Danmark Viborg Amt Dommerby Sogn Svend Christensen
Kirkebogsoptegnelser
Svens Christensen i Dommerby
 
  Svend Christensen:
Fødsel: Ikke fundet, men ca 1675.

Konfirmation: Ikke fundet

Vielse: 1. gang med Niels Pedersens enke

2. gang: Dom 4 p Pascha 1731 blefue Svend Christensen og Birthe Christensdatter af Dommerbyë trolofuede.
Blev viet 4 søndag efter trinitatis.

3. gang: Kobberup sogn: Dom 5 p Pascha, Svend Christensen fra Dommerbÿe og Zidsel, Christen Erichsens datter af Söebÿe. Troelovede forhen den 27 Jan. 1735 Forlovere Niels Pedersen af Dommerbÿe, Erich Christensen af Navntoft
Den 10-8-1738 Svend Christensen i Dommerbyë begravet som blev qvalt under et Læs Lyng der væltede paa ham.


Død: Den 10-8-1738 Svend Christensen i Dommerbyë begravet som blev qvalt under et Læs Lyng der væltede paa ham.
   
  Svend Christensens første hustru:
Fødsel: Ikke fundet

Konfirmation: Ikke fundet

Gift: Ikke fundet

Død: Dom. Reminiscare 1731 begravet Svend Christensens Hustrue
   
  Birthe Christensdatter Aistrup:
Fødsel: Før 1709, hvor kirkebogen begynder

Konfirmation: Ikke fundet

Død: Dør den 28-11-1734 i Dommerby
   
  Zidsel Christensdatter:
Fødsel: Ikke fundet

Konfirmation: Ikke fundet

Død: Ikke fundet
   
Så vidt vides ingen børn med den første kone, som er Niels Pedersens enke. Derimod var der nogle stedbørn, hvoraf Maren begraves den 10 juli 1726. Der var to andre stedbørn, Karen og Niels.
Niels bliver ofte kaldt Niels Svendsen og bosatte sig i Dommerby.
  Børn med Birthe Christensdatter Aistrup:
Dommerby sogn: Dom 8 Trinit 1732, Svend Christensen eet Barn til Daaben, baaren af Niels Pedersens Kone, og blef kaldet Christen. Faddere Knud i Jestrup, Lars Erichsen af Dalsgaard, Peder Arbierg, Jens Erichsens Kone, og Datter Eddel

Den 28. nov. 1734 er Sven Christensen i Dommerbÿe hans lille Datter inddöbt og kaldet Anne, blev læst over d 3 December nest efter, baaren af Niels Svendsens Hst, testes Niels Svendsen, Peder Arberg, Knud i Jestrup, Jens Larsens Datter Maren og Jens Vestergaards Datter.
Ditto dato Sven Christensens Hst. Begraven.
Den 25 dec 1734 Sven Christensens Barn begraven.

 
  Børn med Zidsel Christensdatter:
Dommerby sogn: Den 28. September 1736 havde Svend Christensen af Dommerbÿe et Barn til Daaben kaldet Birthe, baaren af Christen Erichsens Hustrue i Søbÿe, Testes Niels Pedersens Karl Christen, Jens Jepsen, Niels Aistrup, Jens Larsens Datter Maren, Jens Vestergaards Datter Maren.
Den 7 Oct. begrafet Svend Christensens lille Datter Birthe.

Den 8 Apriil 1738 Svend Christensen i Dommerbÿe en Datter til Daaben kaldet Dorthe, baaren af hans Kone-Moder.
Testes Niels Aistrup, Jens Jeppesen, Lars Jensens Hustrue og Niels Pedersens Hustrue, alle af Dommerbÿe.
Den 27. Mai Svend Christensens Hustrue i Dommerbÿe introduceret