Her er du: Danmark Skanderborg Amt Hansted SognRasmus Jensen
  Rasmus Jensen
Fødsel: 14. marts 1745.

Gangsted sogn.: Domini Reminiscare confirm Jens Thomassens Barns Daab af Gangsted, navnl. Rasmus, baaren af Jens Andersen Kone af Gangsted

Faddere: Michel Jacobsen, Peder Sørensen, Søren Pedersen , alle af Gangsted og Kirsten Larsdatter af Søvind

Konfirmation: Ikke fundet

Vielse: Hansted Kirke: 1. gang den 22 Marti 1771 Rasmus Jensen af Gangsted og Anne Enevoldsdatter af Raadved, Ungfolk, trolovede
Copuleres den 11 November 1771

2. gang den 15 Martÿ 1776 Rasmus Jensen Gaard- og Enkemand af Raadved og Pigen Maren Frantzdatter af Hansted, tienende Lars Sørensen
At ej hendes slægtsskab eller svogerskab ell. andet kand forhindre dette ægteskab derfor cautionerer vi. Michel Pedersen Lars Sørensen
Copulati Die IV Maÿi


Død: Rasmus Jensen dør den 4 april 1804 i Raadved, begraves den 11 april, Gaardmand, 64 Aar
   
  Anne Enevoldsdatter
Fødsel: Ikke fundet

Konfirmation: Ikke fundet

Død: 1776, Rådved, Hansted sogn
   
  Maren Frandsdatter
Fødsel: Underup sogn. 1748. Dom. 4 Post Epifanem (21 januar) Frands Pedersens Datter af Torp døbt og kaldet Maren, fremstillet af Mette Pedersdatter

Konfirmation: Ikke fundet

Død: Hansted sogn den 2 august 1814, begraves den 6 august, Gaardmandsenke i Raadved, 66½ Aar.
   
  Børn med Anne Enevoldsdatter:
Hansted sogn: Johanne døbt den 15 Decbr. 1771 Konens Kirkegang 4die P Epifanem

14 Februar 1773. En søn jordet, der døde i kirken før kirkedåb. Konens kirkegang den 14 Martÿ

Jens døbt den 3 Julÿ 1774.
Mater introduc den 25 septbr.
Tvilling begravet i 1774.

  Børn med Maren Frandsdatter:
Hansted sogn: Frantz, døbt den 20 Julÿ, Gaardmand Rasmus Jensens baaren af Knud Michelsens Hustrue i Jorberg.
Testes: Gdmand Jørgen Lillerup og Søren Pedersen af Raadved, Thomas Jensen af Gangsted Sogn og Niels Hansens Datter af Raadved.
Mater introduceret den 17 August

Søren, døbt den 26-11-1779 i Raadvad, Hansted sogn af Maren og Rasmus Jensen, baaren af Gaardmand … Hustru i Eldrup.
Faddere: Rasmus Sørensen, Jørgen Grabov, Niels Mikkelsen og Jens Tægls Hustru, alle af Raadvad.
Konen introducati feria secunda nativitatis (juledag)

  30. April 1782 Rasmus Jensens Hustrue forløst med et dødfødt drengebarn

  Anne, døbt den 21 Februar 1784, Gaardmand Rasmus Jensens Datter døbt. Baaren af Maren Pedersdatter, Oluf Pedersens Stifdatter.
  Faddere: Hans Fransen, Knud Michelsen, Peder Sørensen og Kone Mette Frantzdatter af Lundum.
Mater introducata dom judicia (5 søndag i fasten, 17 marts)

  Enevold, døbr den 9 April 1787, Gaardmand Rasmus Jensens Søn baaren af Elsebeth Frantzdatter af Torp.
Testes: Rasmus Sørensen, Frantz Jensen, Jørgen Grabow og Gaardmand Peder Sørensens Hustrue, alle af Raadved.
Mater introduceret eodi media ??

  Peder, døbt den 20 juni 1790, Gaardmand Rasmus Jensens Søn døbt, baaren af Peder Sørensens Hustrue.
Testes: Rasmus Sørensen, Hans Jensen, Niels Michelsen Søren Smeds Hustrue, alle af Raadved.
Mater introduceret eodem die (samme dag)