Her er du: Danmark Viborg Amt Skive SognSvend Christensen
Kirkebogsoptegnelser
Svend Christensen og
Karen Espersdatter
Lund, Skive landsogn
 
  Svend Christensen
Fødsel: Dølby sogn: Dom. XXI p Trinitatis (1757): Christen Svendsen et Barn til Daaben kaldet Svend.
Testes: Konens Söster bar, En Pige fra Dommerbÿ ved Navn Maren Lausdatter, Anders Primdall, Jeppe Jepsen, Kields Sön Morten,Jens Bal-lings Kone, Peder Skÿtzgaards Datter Karen, Alle af Øksenvad.

Konfirmation: Ikke fundet

Vielse: Skive landsogn: Samme Dag (8 søndag efter trinitatis 1786) trolovede Hr. Krag Svend Christensen og Karen Espersdatter, begge af Vinde.
Forlovere: Olle Andersen og Jens Madsen, begge af Vinde.
De copuleres den 13 October 1786, begge af Vinde

Død: Svend dør den 24 marts 1845. begraves d. April 1845. Aftægtsmand i Lund, 89 Aar, og alderdomssvækket,, født i Hem, 13 børn.
   
  Karen Espersdatter
Fødsel: Løverdagen den 23 Januar (1762) om Aftenen Kl. ved 12 gjorde Esper Madsens Hustrue Anne Christensdatter Barsel og fik en Datter som blev døbt den 31 Ditto ved Navn Karen, baaren af Lars Larsens Hustrue Met-te Jensdatter.
Faddere: Lars Larsen, Niels Larsens Hustrue Helvig Laursdatter, Mads Boels, Konen Søster, Mette Christensen, Christen Jørgensen.

Konfirmation: Til påske 1779 i Skive landsogn af Hr. Vind.

Død: Karen dør den 22 Juli 1836, begraves den 31 Juli, 74 Aar, Aftægtsmand Svend Christensens Kone i Lund.
   
  Børn:
  Torsdagen den 3 July (1787) om Eftermiddagen Kl. 6 giorde Svend Christensens Hst Karen Esbensdatter i Vinde Barsel og fik en Sön som blev hiemmedöbt samme Dag af Sogne Præsten Hr. Vind Næfnet Chri-sten, sammes Daab blev Confirmeret 9de Söndag efter Trinitatis d. 5te August af bemelte hr. Vind, blev baaret af Lars Larsens Pige Else Mads-datter.
Faddere: Esper Madsen i Vinde, Christen Svendsen i Øksenvad, Jens Larsen i Vinde, Christen Svendsens Datter Johanne i Øksenvad. Samme dagf blev Moderen introduceret.
Christen Svendsen konfirmeres 1802, 1 søndag efter påsk

Mandagen den 19 Januarÿ (1789) om Morgenen Kl. 6 giorde Svend Christensens Hust. Karen Espersdatter Barsel og fik en Sön som blev inddöbt samme Dag og af Sognepræsten Hr. Vind Næfnet Esper.Dennes Daab blev confirmeret 1ste Söndag i Fasten af bemelte Hr. Vind, baaret af Johanne Christensdatter fra Øxenvad.
Faddere: Christen Svensen i Øxenvad, Lars Larsens Pige Else i Vinde, Christen Esper. i Vinde, Niels Jensen i Vinde.
Samme dag blev Moderen introduceret.

Löverdagen den 4. November (1790) om Eftermiddagen Kl. 2 Slet gior-de Svend Christensens Hustrue Karen Espersdatter i Lund Barsel og fik en Sön som blev inddöbt den samme Dag af Sognepræsten Hr. Vind næfnet Thomads. Dennes Daab blev confirmeret 4re Söndag i Advent, den 10 december, blev baaret af Johanne Christensdatter af bemelte Hr. Vind.
Faddere: Christen Espersens Hustrue Maren Jensdatter i Vinde, Kristen Svendsen i Øxenvad, Christen Espersen i Vinde, Niels Jensen i Vinde.
Samme Dag blev Moderen introduceret.

Löverdagen den 24 December 1791 om Aftenen Kl. 11 giorde Svend Christensens Hustrue Karen Espensdatter i Lund Barsel og fik en Sön som blev inddöbt den 25 Ditto af Sogne Præsten hr. Vind, Næfnet Laust. Dennes Daab blev confirmeret Söndag Septuagesima[1] af bemeldte Hr. Vind, blev baaren af Johanne Christensdatter fra Øxenvad.
Faddere: Christen Espersens Hst. Mette Sørensdatter i Vinde, Christen Svendsen i Øxenvad, Christen Espersen i Vinde, Niels Jensen i Vinde.
Samme dag blev Moderen introduceret

Tirsdagen den 12 Marti (1793) giorde Svend Christensens Hustrue Ka-ren Espensdatter i Lund Barsel og fik en Sön som blev inddöbt samme Dag af Sogne Præsten Hr. Vind, næfnet Anders. Dennes Daab blev con-firmeret 3die Söndag efter Paaske d 21. April af bemeldte Hr. Vind, baa-ret af Johanne Christensdatter fra Øxsenvad.
Faddere: Søren Konstes Datter Inger i Vinde, Jesper Madsen i Vinde, Christen Espersen i Vinde, Jens Madsens Sön Mads i Vinde.
Samme Dag blev Moderen introduceret.

Den 25 September (1795) giorde Svends Kone i Lund Karen Espensdat-ter Barselog fik en Sön, som Næste dagen blev inddöbt af Stedets Sogne Præst Hr. Vind ved navn Peder. Dennes Daab blev bekiendtgiort i Kir-ken den 23 Söndag efter Trinit. og baaren af Christen Espensens kone i Vinde, Maren Jensdatter.
Fadderne ere Mortens kone i Lund Stine, Christen Svensen i Øxsenvad, Christen Matisen i Hem, Jens Christensen i Øxsenvad.
Samme Dag blev Konen introduceret.
Skive landsogn: Peder dør den 29 april 1806, 10 år gammel.

Den 9de Juni (1798) giorde Svends Kone i Lund Karen Espensdatter Bar-sel og födte en Datter, som samme dag blev ind döbt af Kapellanen Hr. Bøge ved Navn Maren. Dets Daab blev bekiendtgiort i Kirken d. 5te Söndag efter Trinitatis og baaren af Christen Matisens Kone i Hem Jo-hanne Christensdatter.
Fadderne ere Christen Skrædders Kone i Øxenvad Birte Jensdatter, Chri-sten Matisen i Hem, Christen Espersen i Vinde, Jens Christensen i Øxenvad.
Samme dag blev Konen introduceret.

Den 9de September (1799) giorde Svend Christensens Karen Espersdatter og födte en Sön son Næste Dagen blev ind döbt af Sogne Præsten Hr. Vind ved navn Niels. Dets Daab blev bekiendt i Kirken den 13de October og baaren Christen Espersens Kone Mette.
Fadderne ere Jens Christensen, Esper Madsen, Christen Espersen, Chri-sten Bækkes? Pige i Lund Edel Madsdatter.
Samme Dag blev Konen introduceret.

Den 9de October (1800) giorde Svend Christensens Kone i Lund Barsel og födte en Datter og næste Dag blev ind döbt af den ….. Capellan Sø-ren Bøge ved Navn Ane. Dets Daab blev bekiendtgiort i Kirken den 24de Söndag efter Trinitatis, og baaren af Moderen selv.
Fadderne ere Christen Espersens Kone Mette Sørensdatter, Christen Espersen, Christen Svendsen i Øxenvad og Jens Christensen i Øxenvad.
Samme dag blev Konen introduceret.

Den 14. Jan. 1804 Svend Christensens Søn, Søren, døbt.
Faddere: Christen Espersens Kone og Peder Olesens Kone i Vinde, Christen Espersen i Vinde, Morten Jensen og Jens Olesen i Lund.
Moderen intr. samme Dag.

Døbt den 8 Juni (1806) Svend Christensen og Karen Espersdatter deres Sön Christen, født den 16 april.
Faddere: Christen Espersens Kone i Vinde, Hans Pedersens Kone i Lund, Christen Espersen i Vinde, Jens Christensen i Vinde og Christen Svendsen Lund.
Moderen intr. samme Dag.

Gaardmand Svend Christensen og Karen Espersdatter , Morten og Chri-stian, født 21 April 1808, døbt den 28. April.
12. October Svend Christensens Søn Morten ½ Aar.


[1] 9. søndag før påske