Her er du: Danmark Aalborg Amt Skarp Salling sognLaurs Nielsen Saal
   


Laurits Nielsen Saal

 

Født                                    Salling sogn. Lars er døbt i Kirken den 8 Dec. 1709. Forældre Niels Saal og Birgitte Jensdr. i Hendrup.

 

Konfirmation                        Ikke fundet

 

Gift                                      Farsø sogn. 19de Februar 1737 Trolovede Lautitz Nielsøn af Sahl, som er Annex til Nesborg og Else Nielsdatter af Holmgaard.

                                            Farsø sogn. Den 16 Junii 1737 Blev ægteviede Lauritz Nielsøn af  Sahl, Annex til Nesborg og Else Nielsdatter af Holmegaard.

                     

Død                                     Års sogn. Dom Sexag. D. 19de Feb. 1775 blev Laurs Sahl i Steenild begravet, gl. 67 Aar

 

 

                                   Else Nielsdatter

 

Født                                    Farsø sogn. D. 11. Febr. 1718 døbt Niels Jacobsøns Else af Holmegaard, Testes Selgen N: af Vilstæd, Povel Pedersøn og Christen Lammergaards Kone af Fandrup, Søren Nilesøns Kone af Fragtrup, Christen Tøstrups Kone i Gjøtdrup og Selgens Datter af Vilstæd, som bar Barnet.

 

Konfirmation                        Ikke fundet

                                           

Død                                     Års sogn. Dom… d 28de Marty blev L. Sahls Enke af Steenild Else Selgensdt. jordet, gl. 63 Aar. 

 

                                            Børn

 

Salling sogn                          Døbt den 28 Dito (december) 1738 Lauritz Nielsøns og Else Nielsdatters Barn i Salling kaldet Niels.

                                            Fadd.: Jens … i Brønd., Søren Jens., Christen Niels. i Hendr., Anna Nielsdatter i Brønd. Og Maren Nielsdatter i Hendrup

                                            Den 21 Janv. 1739 Lautitz Nielsøns liden Søn Niels i Sall. Æt 4 Uger

 

                                            Den 22 Maj 1740 Lars Niels. Sahls og Else Nielsdatters Barn i Salling kaldet Niels.

                                            Fadd.: Peder Lassön, Jens Heedgard og Sören Jens. i  Hendrup, Mette Selgensdatter af Holmgaard g Karen Sörensdatter i Salling.

 

                                            Den 8 Dec 1743 Lauritz Nielsöns og Else Nieldatters Barn i Salling kaldet Jenss.

                                            Fadd.: Christen Christens. af Saling, Christen Vilst., Sören Jens. af Hendrup, Karen Lautitzdatter og Margrete Christensdatter af Salling.

 

                                            Den 3. April 1746 Lars Nielsens og Else Nielsdatters Barn i Salling kaldet Christen.

                                            Faddere: Christen Jensen Brod af Salling, Jens Hedegaard, Lars Chri-

stensen fra Hendrup, Anne Nielsdatter af Brøndum og Maren Sørensdatter af Salling.

 

Den 16 Febr. 1749 Laurs Nielsens og Else Nielsdatters Barn i Salling, kaldet Birgitte.

Fadd.: Christen Jensen, Jens Christensen, Peder Nielsen af Salling, Anne Nielsdatter af Bröndum og Maren Laursdatter af Salling.

 

Den 6 Junü 1751 Laurs Nielsens og Else Nielsdatters Barn af Salling kaldet Anne.

Fadd.: Jens Sörens. af Hendrup, Laurs Christens. af Kiölbÿe, Jens Christens. af Salling, Else Jörgensdatter af Hundested Mølle og Anne Jacobsdatter fra Farsöe.

 

Den 20 Janv. 1754 Laurs Nielsens og Else Nielsdatters Barn af Salling kaldet Else.

Fadd.: Laurs Sörens. af Bröndum, Sören Laust. fra Hendrup, Sören Sörens., Maren Nielsdat. af Salling og Inger Jensdatter af Hendrup.

 

Den 12 Octbr. 1755 Laurs Nielsens og Else Nielsdatters Barn af Salling kaldet Maren.

Fadd.: Christen …. af Hendrup, Sören Sörensen, Christen ….  af Salling, Else Sörensdatter af Hendrup og Anne Laursdatter af Bröndum.