Her er du: Danmark Aalborg Amt Vokslev SognJens Christian Christensen
Kirkebogsoptegnelser
Jens Chr. Christensen
Og Maren Sofie Nilesdatter
Rodstrup, Vokslev sogn
 
  Jens Christian Christensen
Fødsel: Født den 2. September 1818 i Ejdrup sogn af Forældre Christen Svend-sen, Huusfæster af Halkiær Skovhuus, og Hustru Else Marie Christens-datter.
Døbt i hjemmet 6. September og fremstillet i Kirken den 1. Januar 1819.
Faddere: Lars Skovhus, hans Datter Anne Larsdatter, Lars skov af Skjørbæk, Ungkarl Ole Christensen af Hornehuuset, Niels Larsen af Bo-rup og Mette Kirstine Elbækgaard.

Konfirmation: I 1835 i Ejdrup sogn i en alder af 163/4 Aar.

Gift: Ikke fundet

Død: Den 18. Februar 1896 . Enkemand efter Maren Sofie Nielsen. Søn af Christen Svendsen og Hustru Else Marie Christensdatter i Halkjær Skov, født sammesteds.
Død i Rostrup, Voxlev Sogn. 78 Aar gammel. Begravet paa Voxlev Kir-kegaard.

Herredsprotokollen for Hornum og Fleskum herreder. B 35 D 5056 folio 125A:
Aar 1896 den 19 Februar anmeldte Indsidder Niels Marinus Nielsen af Rostrup, at Aftægtsmand Jens Christian Christensen sam-mesteds døde den 18 s. M, 78 Aar Gl. Boet udlagt Anmelderen for Begravelses-udgiften.
  C C Græbe
   
  Maren Sofie Nielsdatter
Fødsel: Født den 16. Februar 1809 Taarup, Vokslev sogn. Døbt den 30. Mai 1809. Niels Sørensen Færchs og Hustru.
Faddere: Simons Kone, Kirstine af Thorrup, Jens Østergaard, Anders Ø-stergaard og Jens Nielsen af Sønderholm.

Konfirmation: Ikke fundet

Død: Den 25. marts 1893 i Rostrup mark, 84 Aar, begravet den 3. April 1893 paa Vokslev Kirkegaard, gift med Husmand Jens Christian Christensen i Rostrup. Født i Thorup. Datter af Gaardejer Niels Færch og Hustru Kir-sten Marie Jensen i Thorup.

Herredsprotokollen for Hornum og Fleskum herreder. B 35 D
Anmeldt den 27 Marts af Husmand Povl Jensen af Byrsted, at Husfæster Jens Svendsens Kone af Roestrup Maren Sofie Nielsdatter er død den 26 Marts, 84 Aar gammel. Enkemanden som forbliver hensiddende i uskif-tet Bo med 3 lovlige Børn.

   
  Børn:
Vokslev sogn: Uægte. 16 Aug. 1837 Søren Jensen, hjemmedøbt den 28 August 1837, fremst. I Kirken den 10 October 1837. Væverpige Maren Sofie Nielsdat-ter af Roestrup, Tjenestekarl Jens Sørensen af Woxlev.
Faddere: Else Andersdatter af Roestrup, Rudolfsmine Pedersdatter af Simested, Niels Sørensen af Roestrup, Christen Christensen af Woxlev, Søren Andersen af Roestrup.

Niels Christian Jensen, født den 14 Nov. 1845, I Kirken 26 Dec. 1845 Humd. Jens Christensen eller Svendsen og Hst. Maren Sophie Nielsdat-ter i Rodstrup.
Faddere: Christine Christensd., Mette Christensd., Jens Færk, Svend Christensen, Christen Hansen.

Christen Jensen, født den 6 April 1848, I Kirken 6 August 1848. Hmd. Jens Christian Christensen og Hst. Maren Sophie Nielsd. Fra Rodstrup.
Faddere: Niels Færks Kone fra Byrsted, Pige Marie Christensd. fra Rod-strup, Gmd. Christen Hansen ibdm, Christen Færk, Peter Larsen fra G… Mølle.

Povl, født den 4 Oct. 1850, hjemmedøbt 6 Oct. 1850. I Kirke 26 Dec. 1850. Jens Chr. Christensen og Maren Sophie Nielsdatter i Rodstrup.
Faddere: Christen Hansens Kone, Caroline Christensen, Christen Han-sen, Jens Hansen Færk, Poul Christensen.