Her er du: Danmark Maribo Amt Herridslev Sogn Hans Jensen Kimer


Hans Jensen Kimer

Født                                    Herritslev sogn. Far Jens Kimer.

 

Konfirmation                       ikke fundet

 

Gift                                     Herritslev sogn, 1711. Opslag 9. Den 13 September Hans Kimer Boemand i Stubberup og Anne Madsdatter Lerche af Skaarup.

 

Død                                    Herritslev sogn, opslag 264. Den 7 Marti 1750 Hans Jensen kiimer i Stubberup.

 

 

                                           Anne Madsdatter Lerche

Født                                    Herritslev sogn, Skaarup, før 1696. Forældre: Mads Nielsen Lerche og Margrethe. 

                                           

Konfirmation                       Ikke fundet

 

Død                                    Herritslev sogn, Opslag 260.  1743, den 26 Novbr.begravet Boemand Hans Kiimers Hustrue i Stubberup

 

 

                                            Børn

Herritslev sogn                    Opslag 64. 1712. Den 5 Junÿ Hans Kimers Søn i Stubberup kaldet Peder, blef baaren af Madame Johanne Ra.... fra Nÿested.

                                           Fadderne vare: den constituerede Amptsforvalter Mons. Fischer. Erich Mortens i Aarlevadz Gaarden. Peder Krog i Herritzlef, Hans ... i Øster Ulslef,

                                           Henning Hollenders Kone fra Ladegaarden. Hans Lerches Qvinde i Stubberup, Christen Höygs Qvinde ibid.. Mademoiselle Wende Catrine af Nysted. Mads

                                           Lerches Datter i Skaarup, navnlig Dorthe     

 

                                           Opslag 68. 1714. Den 4. Nov Hans Kimers Søn af Stubberup kaldet Lerche, blef baaren af Henning Hollenders Kone paa Ladegaarden.

                                           Fadderne vare. Mons. Jens Justsen, Mons. Lauritz Jørgens., Hans Lerche i Stubberup - Anne Kirstine Jacob Jacobsens, Peder Krogs Qvinde - Catrine Jensdatter

                                           Colling, Jens Christensens Datter Maren, og Rasmus Christensens Datter af Stubberup.  

 

                                           Opslag 72. 1717. D. 10 January Hans Kimers lille Søn i Stubberup, kaldet Jørgen, blef baaret til Daaben af Cristen Klockers Kiæreste i Nyested.

                                           Fadderne vare Niels Lærcke i Nysted. Hans Boesen i Stubberup. Hans Hovmand ibid. Zacharias Hansen ibid. Oluf Hansens Qvinde ibid. Rasmus Hovmands

                                           Datter Maren Ibid,  Hans Lærckis Pige Ibid.

                                           Død. Opslag 246. D. 24 January Hans Kimers lille Søn i Stubberup.                                    

 

                                          Opslag 75. 1718. D. 9 January som var 1ste Søndag efter H. 3 Konger. Hans Kimers Datter af Stubberup kaldet Anne Margrethe blef baaren af Anne Kirstine

                                           Jacob Jacobsens i Herritzlef.

                                           Fadderne vare Jens Höyg, Christen Kimer, Peder Lerche. Hans Lerches Qvinde, Jeppe Matzens Qvinde Maren Olesdatter, Maren Boes.

 

                                          Opslag 80. 1720. 30 Juny Hans Kimers Datter i Stubberup, kaldet Dorthe blef baaren af Karen Erichs i Ollevaadsgaarden?.

                                           Fadderne vare Peder Lerche i Nysted. Jørgen Lerche i Skaarup, Hans Boesens Søn i Stubberup. Niels Lerches Qvinde i Nysted. Hr Niels Schyttes Stifdatter i Ny-

                                          sted, Anders ladefogeds Qvinde i Stubberup, Else Broes Datter ibid.   

 

                                          Opslag 88. 1723. D.11 July Hans Kiimer Boemand i Stubberup En Søn kaldet Jens, blef baaren af Niels Lerches Qvinde i Nysted.

                                          Fadderne vare Mons. Albert B.., Mons Anders ..... ibid. Rasmus Skræder? ibid, Hans Lerches Hustrue i Stubberup, Christen Rasmussens Hustrue,  ... Datter og

                                          Hans Lerches Datter ibid.

                                          Død 1745. Opslag 261. 

 

                                          Johanne. Født ca. 1727. Er 17 år i 1744. Kunne godt være opslag 96.