Her er du: Danmark Randers Amt Hørning sogn Jens Mortensen

Lidt om

Jens Mortensen er født ca. 1706, antagelig i Gundestrup, Hørning sogn. Han er søn af Ingeborg Marie Sørensdatter og Morten Nielsen. Sidstnævnte dør ca. 1720, og Ingeborg Marie Sørensdatter gifter sig Peder Andersen Eistrup. Oplysningerne stammer fra skiftet efter Ingeborg Marie i 1732. Jens Mortensen bliver kaldt Jens Mortensen Skrædder, da han får Ingeborg Marie Jensdatter. Hvis man undersøger den ældste kirkebog fra Hørning sogn, vil man se, at der eksisterer en Niels Skrædder. Det kunne meget vel være Jens Mortensens farfar. Jens Mortensens bror hedder Niels, og i kb fra Årslev bliver han kaldt Niels Mortensen Skrædder.

Jens Mortensen bliver nævnt i 2 skifter. I 1779 efter afdøde Rasmus Sørensen Smed, og igen i 1797 efter afdøde Rasmus Christensen Brun. Begge skifter givet et solidt overblik over Jens Mortensens nærmeste familie.

I begge skifter fremgår det, at Jens Mortensen bor i Vivild. Jeg har imidlertid ikke kunnet finde ham død i Vivild sogn eller Vivild, Lyngå sogn. Kirkebogen for Årslev og Hørning viser intet om Jens Mortensens død og begravelse.

Jens Mortensens første? kone hedder Anne Christensdatter. Hun er født ca. 1691 og dør i Årslev sogn i 1757, 66 år gammel. I forbindelse med hendes død kan man læse følgende afkald og kvittering i skifteprotokollen for Tustrup gods, opslag 275:

Vi Underskrevne Christen Christensön af Flöystrup og Anna Christensdatter efterladte Encke af Niles Ollesön i Vester Alling tilstaar og hermed Vitterlig Giör at da Vores Sÿster den afgangne Anne Christensdatter som levede i Egteskab med Jens Mortensen i Aarslef ved Döden er bortkaldet, og os fuld vel er vitterligt tilstanden efter hende at være ringe, Saa giver vi herved til Vores Svoger bemeldte Jens Mortensen fuldkommen Afkald og Qvittering At vi i ingen Maade er forlangende nogen Arv, men frasiger os alle Arve Rettigheder efter bemælte vores afdöde Sÿster hands Hustrue, Thi som vi er Eeneste og Sande Arvinger efter bemældte vores Sÿster, saa overlades Boen til hendes efterladte Mand at giöre sig den saa nÿttig som hand best veed, vil og kand uden nogen vores end den ringeste Paaancke, da Skifteforvalteren bliver uden Ansvar for nogen Arv. Og om forlanges maae dette Afkald, som med vores Egenhændig Underskrift bekræftet til Tinge, hvor best sÿnes, læses og paaskrives. - Datum Flöÿstrup og Vester Alling d. 5 Máÿ 1757. - Christen Christensen. Til Vitterlighed efter Begiering underskriver Peder Rasmussen, Christen Sørensen, Christen Andersen i Flöÿstrup og Peder Christensen af Vesteralling.

Er Anne Christensdatter Jens Mortensens første kone? Hvis hun er det, får hun sit første barn, Morten, i 1740, hvor hun er 49 år. To år senere fødes Ingeborg Marie. Det kan naturligvis godt lade sig gøre, men alligevel: kan man forestille sig, at Anne Christensdatter er Jens Mortensens anden hustru? Spørgsmålet kommer til at stå hen i det uvisse.