Her er du: Danmark Aarhus Amt Grundfør sogn Jens Sørensen


Lidt  om

Jens Sørensen er født i Vivild sogn 1810. Hans forældre er Søren Jensen Bødker og Anne Catrine Andersdatter.

Hvis man kigger i lægsrullen og følger Jens Sørensens vej fra Vivild til Grundfør vil man se, at faderen fejlagtigt er opgivet ti at hedde Søren Rasmussen Bødker.

Rigtigheden af ovenstående bekræftes i 1822, hvor der er et skifte efter Søren Jensen Bødker. Arvingerne er Jens Sørensen på 12 år, hans søster Birthe Cathrine på 7 år og hans anden kone, Anne Cathrine Andersdatter.

I lægsrullen kan man følge Jens Sørensen. Inden han når til Grundfør i ca. 1840, er han i Vejlby på Norddjursland i 1832, I 1836-37 er han i Virring sogn. I lægsrullen kan man derudover se, at han har en fodskade, som ikke er kendelig.

I Grundfør bliver han gift med Anne Kirstine Jørgensdatter den 4-12-1841. Hun er datter af Jørgen Christensen Gammel og Anne Christensdatter.

I folketællingen fra 1845 vil man se, at Jens Sørensen ernærer sig som snedker og husmand. Det har ikke givet stort, for i folketællingen fra 1880 får parret fattighjælp.

Jens Sørensen overtager Anne Christensdatters hus i 1844 for 80 rigsdaler. Huset er ikke stort, men det kan sagtens rumme parret og deres 8 børn.

Det kniber med økonomien, hvilket fremgår at de mange panteobligationer, der bliver udstedt. Ved boopgørelsen efter parrets død vil man se, at der er kreditorer, der opgiver at få deres penge igen. Derudover frasiger børnene sig arv og gæld.

I forbindelse med boopgørelsen kommer der et proklama i 2 af landets aviser for at gøre arvinger og kreditorer opmærksomme på boopgørelsen. Se proklamaet her.

Som tidligere omtalt er huset ikke stort, men det fremgår af boopgørelsen, at Anne Kirstine Jørgensdatter har haft to lejere. De bor i hver deres lejlighed som der står, men det er antagelig tale om to værelser.

Arvingerne får særskilt besked om boopgørelsen, men den når ikke til Søren Jensen, der arbejder på Fyn. Kuverten har ganske simpelt en forkert adressat. Søren Jensen har arbejdet på et gods ved Beldringe, der hedder Rosendahl, men adressaten hedder Rosendahl. Søren Jensen var til stede ved hans moders begravelse, og de fremmødte ved boopgørelsen kendte hans synspunkt vedrørende arv og gæld.

Resultatet af boopgørelsen var, at en af kreditorerne overtog det hele, med undtagelse af noget indbo, der skulle dække Anne Kirstine Jørgensdatters begravelse.