Her er du: Danmark Aarhus Amt Grundfør sogn Jørgen Christensen Gammel


 

Lidt  om.

Jørgen Christensen Gammel er født i København. Hans forældre er Christen Gregersen og Anne Jørgensdatter. Da Jørgen var få år gammel flyttede familien til Århus. Hvad han i øvrigt lavede kan ses af et forhør fra 1829, hvor Jørgen forholdsvis detaljeret beskriver sit levnedsforløb.

På samme måde forholder det sig med konen, Anne Christensdatter, som også detaljeret beskriver sit eget liv, indtil de bliver gift. Hun er datter af Christen Nielsen og Kirsten Christensdatter. Da Anne Christensdatter dør i 1863 står der i kirkebogen, at hun er født af Christen Kop i sognet. På den baggrund må man antage, at faderen hedder Christen Nielsen Kop.

Det kan undre, at Anne Christensdatter og hendes familie ikke er i folketællingen 1801 i Grundfør sogn med baggrund i det, hun fortæller. Grunden kender jeg ikke.  

 Årsagen til forhøret kan godt vise sig at blive lidt spændende, idet der er noget, der tyder på, at ægteparret har haft noget at gøre ”Kywling-Søren” og hans bande. Jørgen Christensen og Anne Christensdatter var ikke med i banden, men de husede omløbere, hvilket var strafbart. Derudover blev Jørgen og Anne anklaget for hæleri, men frikendt i højesteret. Jørgen var oven i købet blevet arresteret og sat i Århus arrest.

Det er en stor sag, som an læses i Østjysk Hjemstavns årbog fra 1941, side 128 – 149. Efterhånden som jeg kommer til bunds i retsdokumenterne, vil de blive lagt på hjemmesiden.

 I 1838 kommer Jørgen Christensen Gammel igen i retsinstansens søgelys, idet han bliver anklaget for hor med Anne Christensdatter Fiil. Hun får en datter, Anne Cathrine Jørgensdatter, i 1837. Udlagt barnefader er Jørgen Christensen Gammel, som frifindes for anklagen på grund af manglende bevis. Anne Christensdatter Fiil bliver idømt 2x4 dage på vand og brød. Tilsyneladende en hård dom, men den skal ses i lyset af det faktum, at hun er under fattigforsorgen og får dermed hjælp fra sognets fattigkasse. Det er sognets beboere, der betaler ind til fattigkassen, og da man helst ville holde igen med udgifterne havde man indskrænket rettighederne over for fattige, som bl.a. ikke måtte få børn.

 Da Jørgen dør i 1841, bliver Anne Christensdatter boende i huset, som overtages af svigersønnen Jens Sørensen.