Her er du: Danmark Randers Amt Glæsborg Sogn Mads Sørensen
Kirkebogsoptegnelser over
Mads Sørensen Podemand og
Maria Jensdatter
Glesborg
 
  Mads Sørensen Podemand
Fødsel: Glæsborg sogn. 1740 3. post Trinitatis - døbt Søren Prÿdsis Barn af Laaind ved Nafn Mads.
Fadderne vare Anders Hansens Daater af Laaind, Maren Pedersdatter, Söfren Andersen ibid.

Konfirmation: Ikke fundet

Gift: 1. gang. Fjellerup sogn. 14 Dec 1770 trolovede Mads Podemand og Ma-ria Jens Daatter Den 4. Jan. 1771 Copulerede Mads Podemand og Maria Jens Daatter.

2. gang. Vivild sogn. 1786 den 30 Maÿ trolovet Enkemand Mads Sören-sen Podemæster ved Meilgaard og Enke Kone Birgitte Sörensdatter af Liüstrup.
Forlovere Tiener og Kudsk ved Meilgaard.
Den 16 Junii copuleret Enkemand Mads Sörensen Podemester ved Meil-gaard og Enkekone Birgitte Sörensdatter af Liüstrup.

3. gang. Rimsø sogn. Den 10 Julü 1803 mödte for Sognepræsten og meldte sig sin Forlovelse Mads Sørensen Enkemand i Laen og Mette Kierstine Sørensdatter, Sal. Jens Prammands Enke i Rimsöe og fremstil-lede underskrevne 2de Forlovere for Ægteskab. Jens Sørensen, Rimsöe Hans Hansen. Laen
Den 1 October blev Mads Sørensen og Mette Kierstine Sørensdatter fra Rimsöe sammenviede i Glesborg Kirke.


Død: Glæsborg sogn. Død den 9 Juni 1814, begravet den 19 Juni. Mads Sø-rensen Podemand, Laen Bÿe af Bondestanden, 76 Aar gammel
   
  Maria Jensdatter
Fødsel: Ikke fundet, ca. 1754

Konfirmation: Ikke fundet

Død: Glæsborg sogn. Den 8 Januarÿ 1786 jordet Mads Podemands Hustrue 32 Aar
   
  Birgitte Sørensdatter
Født Ikke fundet
Konfirmation Ikke fundet
Død Glæsborg sogn. Den 21 Febr. 1802 jordet Huusmand Mads Sørensens Hustrue Birthe Sørensdatter, 77 Aar gl, død den 13de Febr.

  Mette Kierstine Sørensdatter
Født Ikke fundet
Konfirmation Ikke fundet
Død Glæsborg sogn. Død den 3 Feb. 1835, begraves den 8 Feb., 77 Aar gammel.
Aftægtskone og Enke efter Mads Sørensen Podemand i Laen.

  Børn med Maria Jensdatter
Glæsborg sogn 1771 Dom … den 21 Aprilis døbt Mads Podemands Datter Eleonora Kirstine af Meilgaard.
Fadderne vare: Kallagers Pige, Ladefoged Christen Christensen, Anders Stephansen fra Meilgaard, Christen Olsen af Hÿtten og Johan ….
Glæsborg sogn 1774 Dom 8 …den 21 Julÿ døbt Mads Podemands Daatter Maren af Meilgaard
Fadderne vare Jomfru Bruun, ….. Jens … af Tved Huuse, Søren Jørgen-sen, Søren af Heedegaarden
Grenå Gammelsogn 1777 den 4 Mai døbt Mads Sørensen Podemands Barn, N. Severine.
Testes Christen Basses Datter Karen og Rasmus Skippers Datter Marie, …, Jens Vægter, Wilandt og Anders Jensen af E…
Grenå Gammelsogn 1779 den 19 Dec. Confirmeret Meilgaards Gartner Mads Sørensen Prÿds og Hustrue Marie Jensdatter Deres Barns Hiemmedaab Navnet Kirstine, fremb. af Kiöbmand Juels Pige Karen Pedersdatter Lÿngbÿ, medt. Apo-teker Klugs Pige Maren Pedersdatter.
Tst.: Morten Hattemager, Jørgen Carstensen og Hans Jacob Hansen …
Glæsborg sogn 1783 … døbt Mads Podemands Barn Charlotte … holdt for Daaben af Anne Carlsen.
Fadderne Jens Jørgensen, Jens Saaabÿe?, Otto Bernharts, Ladefogeden, Anders Snedkers Hustrue
Den … 1783 jordet Mads Podemands Charlotte 10 Uger gammel.
Glæsborg sogn 1784 Dom 4 Trinit døbt Mads Sörensens Barn i Laen Karen holdt for Daaben af Sören Vestergaards Datter.
Faddere: Sören Vestergaard, Jens Pramand, Anders Vestergaard, Hans Krog.

  Ingen børn med Birgitte Sørensdatter

  Ingen børn med Mette Kierstine Sørensdatter