Her er du: Danmark Randers Amt Glesborg Sogn Christen Andersen Smed
Kirkebogsoptegnelser over
Christen Andersen Smed og
Severine Madsdatter
Glesborg
 
  Christen Andersen
Fødsel: Vivild sogn. Döbt den 27 December 1750, Christen, Anders Engelsens Barn af Lÿstrup.
Faddere: Anna Larsdatter, Giertrud Engelsdatter, Engelbert Sørensen, Niels Ladefoged og Niels Hjulmand

Konfirmation: Ikke fundet

Gift: 1. gang. Glæsborg sogn. Den 6 Nov. 1778 Trolovelse Ung Karl Christen Andersen af Vifvild med … Enken Mette Jensdatter af Laen
Den 15 Dec. copulerede …. Christen Andersen og Mette Jensdatter

2 gang med Karen Sørensdatter. Formentlig 1793/1794 i Glæsborg sogn. KB mangler et par år.

3. gang. Glæsborg sogn 1803. Den 6 August blev i Kirken viede Enkemand Christen Andersen Smed i Laen og Pigen Severine Madsdatter sammesteds. Forlovere vare Søren Sørensen i Laaen og Søren Jørgensen i Hytten


Død: Glæsborg sogn. Død den 29 Novembr 1826, begravet den 10 December, Smed i Laen, 76 Aar, Dødsfaldet anmeldt for Meilgaard efter Attest af 30 November 1826.
   
  Mette Jensdatter
Fødsel: Ikke fundet

Konfirmation: Ikke fundet

Død: Glæsborg sogn. D. 24 Nov. 1793 jordet Christen Anders. Hustrue af Laen, 56 Aar.
   
  Karen Sørensdatter
Født Ikke fundet. Er FT i 1787 i Laen.
Konfirmation Ikke fundet
Død Glæsborg sogn. Den …April 1802 jordet Smeden Christen Andersens Kone i Laaen, Karen Sørensdatter i Laaen, 37 Aar gl. Døde den 3 April.

  Severine Madsdatter
Født Gammelsogn. 1777 den 4 Mai døbt Mads Sørensen Podemands Barn, N. Severine.
Testes Christen Basses Datter Karen og Rasmus Skippers Datter Marie, …, Jens Vægter, Wilandt og Anders Jensen af E
Konfirmation Ikke fundet
Gift 2. gang Glæsborg kirke. 1829, Trolovelse den 14 November Ungkarl Niels Jensen, 37 Aar gammel, Tjenestesvend, opholdende sig hos Enken efter afgl Christen Smed i Laen og Enken Severine Madsdatter 52 Aar gammel af Bondestand, boesiddende i Laen.
Forlovere Anders Vestergaard, Gaardmand i Laen, Peder Rasmussen Huusmand i Laen
Vielse den … December
Bem: Brudgommen og Bruden har foreviist Attest for at have haft de saakaldte Børnekopper, udstedt d. 18 Nov. 1829 af Distriktslæge Villerup i Grenaae
Fra Skifteforvalterens Side haves intet imod at Christen Andersens Smeds Enke Severine Madsdatter indlader sig i nyt Ægteskab. Mejlgaard d. 11. Nov. 1829
Død Glæsborg sogn. Død den 8 Okt. 1858, begravet den 17 Okt., gift med Aftægtsmand Niels Jensen i Laen – 82 Aar gl. – Anmeldt for Skifteretten 8. Okt. 1858

  Ingen børn med Mette Kierstine Sørensdatter

  Børn med Karen Sørensdatter
Glæsborg sogn Den 7 Dec. 1794 confirmeret Christen Andersen af Laen og Hustrue Karen Sørensdatters Barns Hiemmedaab, Anders kaldet, født den 26. Nov., holdt af Peder Mogensens Hust. Faddere: Hans Krog, Christen Broni, Niels Pedersen, Søren Dantzer, Niels Bødker.
1801 den 18 Januarii Jordet en Søn kaldet Anders. Smeden Christen Andersen i Laen. Barnet døde d. 13 Januarii af Børnekopper og var født den 26 Nov. 1794.

Dom. 19 Trinit. 1797. inddøbt Christen Andersen Smed og Hustrue Karen Sørensdatters liden Søn, Søren kaldet, født den 14 Octbr. og Dom 24 trinit. confirmeret sammes Daab.holdt for Daaben af Jens Skoemagers Hust. udi Nøragger. Faddere: Hans Krog, Søren Vestergaard, Simon, Niels Bødker, Christen Broni.

1801, den … Maj inddøbt en Datter kaldet Mette, for. Smeden Christen Andersen af Laen og H. Karen Sørensdatter
Barnet var født den 30te April
Den 7. Juni blev Smeden Christen Andersen i Laen Hans Datter Mettes Daab confirmeret.
Faddere: Pigen Maren ….., Christen …., Søren Dantzer, Hans …


  Børn med Severine Madsdatter
Glæsborg sogn Den 8 April 1804 blev Smeden i Laen Christen Andersen og H Severine Madsdatter deres Barns, Karens, Daab confirmeret i Kirken. Det blev baaren af Christen Bronis Kone Søhrine Amalie Pedersdatter. Fadderne vare Søren Gissel, Hans Krog, Mads Podemand, alle af Laen Afgangslisten 1821: Karen Christensdatter 18½ Aar til Ulstrup, bortflÿttet fra Faderen Christen Smed i Laen, landarbejde er angivet som håndtering

Den 15de November 1806 blev inddøbt et Pigebarn kaldet Maren hos Smeden Christen Andersen og H Severine Madsdatter i Laen. Barnet var født den 14de November. Den 11te Januarii 1807 blev Smeden Christen Andersens Datters, Marens Daab i Laen confirmeret i Kirken. Fadderne vare Søren Vestergaard, Søren Dantser, Søren Bang, alle fra Laen og Nicolajs Kone fra Lÿstrup.
Maren konfirmeres i Glæsborg kirke i 1821, vaccineret d .. Maii 1811 af Sognepræsten Plesner i Fiellerup

Den 15 Martii 1809 hiemmedøbt et Barn kaldet Anders hos Huusmand Christen Andersen Smed i Laen og H Severine Madsdatter. Barnet var født den 13de Martii

Den 7de Maii 1809 blev Christen Andersen Smed i Laen hans Barn, Anderses Daab publiceret i Kirken. Fadderne vare Christen Broni fra Laen, Søren Jørgensen fra Hÿtten og Peder Nicolajs Hustrue, Magrethe Niels Datter fra Lÿstrup.
Anders konfirmeres i Glæsborg kirke i 1823, vaccineret den 20de Maii 1811 af Sognepræsten Plesner i Fiellrup.

Den 14 Julii 1811 blev Smeden i Laen Christen Andersens Barn, Marie Kirstines Daab publiceret i Kirken. Fadderne vare Jens Stokkes?? Datter Kirsten Jensdatter fra Ramten, Søren Laustsen, Gabriel Axelsen og Anders Mortensen, alle af Laen. Marie Kirstine konfirmeres i Glæsborg kirke i 1826, vaccineret …..1813

Den 21 Marii 1813 blev Huusmand og Smed Christen Andersen i Laen hans Barn Kirstens Daab offentliggiort i Kirken.
Fadderne vare: Gaardmand Anders Mortensens Kone Kirsten Sørensdatter, Hans Krog, Gabriel Axelsen og Søren Dantser, alle af Laen.

Kirsten konfirmeres i Glæsborg kirke i 1827, vaccineret den 21 November 1812 af Sognepr. Plesner i Fiellerup.

Født den 31 Marti og døbt den 2 April 1815, Søren.
Forældre Huusmand og Smed Christen Andersen og Severine Madsdatter.
Faddere: Gaardmand Laurs Hougaards Kone Karen Madsdatter i Fiellerup, Pigen Ana Marie Sørensdatter fra Laen, hendes Fader Søren Vestergaard, Gaardmand, Ungkarl … Sørensen, disse 2de sidste fra Laen, Laurs Hougaard fra Fiellerup.
Daabens Publication den 7. Mai
Søren konfirmeres i 1829, søn af afgangne Smed Christen Andersen og Hustrue Severine Madsdatter i Laen, temmelig god Kundskab og skikkelig Opførsel, vaccineret den 9. 1815 af Pastor Plesner i Fjellerup.