Her er du: Danmark Aarhus Amt Foldby sognNiels Pedersen Brask

 

Lidt om

Niels Pedersen Brask er født i Lading sogn i 1729. Han bliver gift første gang i 1752 og i 1754 får han et hus i fæste i Norring med den klausul at den tidligere fæster og hans kone må blive boende i des livstid. Han har fæstebrev på huset til 1807, hvor han godvilligt afstår det med baggrund i en indgået kontrakt. Det har ikke været mulig at finde kontrakten.

Hans første kone dør meget ung. Kun 27 år.

Det andet ægteskab med Birthe Lauridsdatter varer indtil 1786, hvor hun dør 84 år gammel. Af skiftet efter Birthe Lauridsdatter fremgår det klart, at det er en familie i små kår. Der er intet til deling imellem arvingerne, idet udgiften er større end indtægten.

I november 1786 gifter Niels Pedersen Brask sig for tredje gang. Denne gang med Anne Jensdatter med hvem han får 2 børn, Peder Nielsen og Anne Nielsdatter.

Niels Pedersen Brask dør i 1807, 78 år gammel. Anne Jensdatter dør i 1812. I kirkebogen er hendes alder angivet til 70 år. Det passer ikke helt med hendes alder i folketællingerne, hvorfor det er besværligt at finde hendes fødsel.