Her er du: Danmark Aalborg Amt Ejdrup Sogn Christen Svendsen
Kirkebogsoptegnelser over
Christen Svendsen og
Else Marie Christensdatter
Ejdrup
 
  Christen Svendsen
Fødsel:
Skive landsogn sogn
Tirsdagen den 3 Juli 1787 om Eftermiddagen Kl. 6 giorde Svend Chri-stens. Hustrue Karen Espersdatter i Vinde Barsel og fik en Søn som blev inddøbt samme Dag af Sognepræst Hr. Vind, Nævnet Christen. Dennes Daab blev confirmeret 9. Søndag efter Trinitatis d. 5. August af bemeld-te Hr. Vind, blev baaren af Lars Larsens Pige Else Madsdatter

Faddere: Esper Madsen i Vinde, Christen Svendsen i Øksenvad, Christen Svend-sens Datter Johanne i Øksenvad, Jens Larsen i Vinde

Konfirmation: 1802

Vielse:
Farstrup Kirke:
Den 25. November1814. Tienestekarlen Christen Svendsen af Lund-gaard, 29Aar gammel
Tienestepigen Else Marie Christensdatter af Lundgaard Huuse, 28 Aar gammel
Else Marie Christensdatter1785, Maria Bebudelsesdag, Christen Steenilds Barn Kiölbÿe, Else Ma-rie, Karen af Kiölbÿe …..Forlovere: Gaardmand Christen Andersen af Lundgaard, Huusmand Christen Steenild af Lundgaard Huuse.

Død:
Veggerby sogn
Christen Svendsen dør den 23 Maii 1866, begraves den 28. Maii hos Smed Jens Andersen i Byrsted, forsørges af Fattigvæsenet i Eidrup, 76 Aar
   
  Maren Christensdatter:
Fødsel: 1785, Maria Bebudelsesdag, Christen Steenilds Barn Kiölbÿe, Else Ma-rie, Karen af Kiölbÿe …..

Faddere: Mette Marie

Konfirmation: Ikke fundet

Død:
Veggerby sogn
Else Marie Christensdatter dør den 17. Juli 1870, begraves den 24. Juli. Enke efter Almisselem Christen Svendsen, opholdt sig hos Smed Jens Andersen, 85 Aar.
   
  Børn
Farstrup sogn: Karen Kierstine født den 27. October 1815. Hiemmedøbt d. 21 April. I Kirken 6. Julÿ.
Christen Svendsen tienende i Lundgaard og Hustrue Else Marie Christensdatter hos sine Forældre i Lundgaard Huse
Faddere: Husmand Christen Olesen af Staun, Gaardmand Christen Veg-gerby af Lundgaard og Bm Mikkel Nielsen af Braae Mark
   
Ejdrup sogn: Maren Hiemmedøbt 15. July. I Kirken 3o November 1817.
Christen Svendsen, Husfæster af Halkjær Skovhus og Hustrue Else Ma-rie Christensdatter.
Konen introduceret 5. December
Faddere: Husm. Erik Justesen, Lars Larsen i Schiørbek, Ungkarl Lars Nielsen tienende i Halkjær, Møllerens Hustrue Maren Nielsdatter i Halk-jær Mølle.

Jens Christian. Født den 2. September 1818 i Ejdrup sogn af Forældre Christen Svendsen, Huusfæster af Halkiær Skovhuus, og Hustru Else Marie Christensdatter.
Døbt i hjemmet 6. September og fremstillet i Kirken den 1. Januar 1819.
Faddere: Lars Skovhus, hans Datter Anne Larsdatter, Lars Skov af Skjørbæk, Ungkarl Ole Christensen af Hornehuuset, Niels Larsen af Bo-rup og Mette Kirstine Elbækgaard.

Niels Christian. Født d. 28. December1821, Hiemmedøbt 30. December. I Kirken d. 27 Mai.
Christen Svendsen, Husfæster af eet af Halkiær Skovhuse og Hst. Else Marie Christensdatter.
Konen introduceret 3 Martii 1822.
Faddere: Gdm. Lars Larsen Skov,… Anne og …Carl Larsen tiener hiemme i Schiørbek, Gdm. Niels Jensen i Kiersgaard og Ungkarl Peder Nielsen, tiener i Röde Mölle.

Christen. Født 27. Martii 1823, hiemmedøbt 31 Martii. I Kirken 23 No-vember.
Christen Svendsen, Husfæster af eet af Halkiær Skovhuse og Hst. Else Marie Christensdatter.
Konen introduceret 15. Junii.
Faddere: Mette Marie Larsd., tiener paa Sebber Closter, Pigen Kirsten Christensdatter, tienende hiemme, Grdm. Niels Nielsen Dahl af Schiør-bek, Grdm. Niels Jensen af …. og Grdm. Niels Christensen af Elbech-gaard.

Karen Marie. Født den 27. Januarii 1825, 29 Januarii hiemmedøbt. I Kirken 6. November.
Christen Svendsen, Husfæster af eet af Halkiær Skovhuse og Hst. Else Marie Christensd.
Konen introduceret 11 April.
Faddere: Gm Lars Christens. og Hst. Karen Marie Nielsd. i Halkiær Skov, Gm Niels Christensen, Gm Lars Larsen, begge af Skiærbek og Pi-gen Kirsten Nielsdatter af Skiærbek.

Christine. Født 12 Martii 1826, hiemmedøbt 15 Martii. I Kirken 11 Ja-nuarÿ 1827.
Christen Svendsen, Husfæster af eet af Halkiær Skovhuse og Hst. Else Marie Christensdatter.
Konen introduceret 30 April.
Faddere: Kiersgaards Pige Maren …, …. Christen Mortensen, Ungk. Jørgen Nielsen, Ungk. Hans Nielsen af Skiærbek Kroer.