Her er du: Danmark Viborg Amt Dølby Sogn
Kirkebogsoptegnelser
Christen Svendsen
og Maren Laursdatter
Øxenvad
 
  Christen Svendsen
Fødsel: Dommerby sogn: Dom 8 Trinit 1732, Svend Christensen eet Barn til Daaben, baaren af Niels Pedersens Kone, og blef kaldet Christen. Faddere Knud i Jestrup, Lars Erichsen af Dalsgaard, Peder Arbierg, Jens Erichsens Kone, og Datter Eddel.

Konfirmation: Ikke fundet

Vielse: Dommerby sogn: 3. Januar 1757 hafde Christen Svendsen af Öxenvad og Maren Lauritzdatter af samme Bÿe Trolovelse.
Den 6 Marti hafde Christen Svendsen og Maren Lauritzdatter Brÿllup

Død: Dølby sogn: Den 11 October 1819, jordet den 19 October, Aftægtsmand hos Peder Holmgaard i Øxenvad, 87 Aar gammel.
   
  Maren Laursdatter
Fødsel: IDommerby sogn: Dom. Esto Mihi[1] blef Lars Kirkegaards til Daaben baaren af Inger Jensdatter og kaldet Maren. Faddere: Lars Erichsen, Ni-els Pedersen, Jens Skrædder, Birte Aistrup og Maren Nielsdatter

Konfirmation: Dommerby sogn: 1744 Dominica post Trinit. Michaelis Laurs Kirke-gaards Datter Maren. (sammen med broderen Thomas)

Død: Dølby sogn: Maren Laursdatter, Christen Svendsens Hustrue i Øxenvad, 74 Aar
   
  Børn
Dølby sogn: Født: Dom XXI p Trinitatis 1757 Christen Svendsen et Barn til Daaben kaldet Svend. Testes Konens Söster fra Dommerbÿe, nafnlig Maren Laursdatter, Anders Primdahl, Jep Jepsen, Kields Sön Morten, Jens Bal-lings Kone, Peder Skÿtzgaards Datter Karen, Alle af Öxenvad

Født:Dom 1 p Trinit, 1759. Christen Svendsen et Barn til Daaben kaldet Laurs.Testes Konens Söster en Pige fra Dommerbÿe nafnlig Maren Laursdatter, Jep Jepsen, Peder Sjörup begge af Öxenvad, Niels Christen-sen af Trudstrup, Kields Hustrue i Öxenvad, Peder Skÿtzgaards Datter nafnlig Karen af Öxenvad.

Født: Domini Reminiscare 1761 Christen Svendsen i Öxenvad et Barn til Daaben kaldet Niels. Testes Peder Holmgaards Datter nafnlig Dorthe, Anders Primdahl og Kield Christensens Sön Morten begge af Öxenvad, Simon Bools Sön af Öster Dölbÿe nafnlig Jens, saavel ham og Jens Bal-lings Hustruer af Öxenvad

Født:Dom.VI p.Trinit 1763 Christen Svendsen et Barn til Daaben kaldet Christen. Testes Mandens Söster fra Dommerbÿe nafnlig Karen Svends-datter, Anders Primdahl, Kields Sön Morten, Peder Skÿtzgaards Sön Ni-els, Jens Ballings Kone, alle af Öxenvad Konfirmeres 1 søndag efter påske i 1784

Født: Dom Jubilate 1765, Christen Svendsen en Sön til Daaben kaldet Thomas. Testes Konens Söster fra Dommerbÿe navnlig Maren Laurs-datter, Peder Schÿtzgaard, Laust Spandgaard, Kields Sön Morten og Pe-der Schÿtzgaards ældste Datter nafnlig Karen, alle af Öxenvad

Født: Dom Reminisc. 1767 Christen Svendsen i Öxenvad et Barn til Daaben kaldet Peder. Testes Peder Schÿtzgaards Datter fra Öxenvad navnlig …eild.
Axel Olesen i Holmgaard, Esper Nielsen, Morten Kield-sen, Peder Schÿtzgaards Datter Karen, alle af Öxenvad
Konfirmeres 1 søndag efter påske i 1784

Født: Dom 1 p Trinit 1769 Christen Svendsen af Øxenvad et Barn til Daaben kaldet Johanne. Testes Peder JensensDatter i Dommerbÿe Agilia ?, Axel i Holmgaard, Jens Balling, Niels Schÿtzgaard og Söster Karen, alle af Øxenvad.
Konfirmeres 1 søndag efter påske i 1785

Født: Løverdagen den 25 Sept. 1773 hiemmedøbt Christen Svendsens Barn i Øxenvad, som blev kaldet Jens. Næstfølgende 22 p Trinit blev Hiemmedaaben confirmeret i Dølbÿe Kirke, Testes Konens Søster Ma-ren Laursdatter, Morten Kieldsen, Jens Vinde, Niels Schÿtzgaard og Sø-ster Giöred ?, alle af Øxenvad.

 
 

[1] Fastelavnssøndag