Her er du: Danmark Randers Amt Ødum Sogn Jørgensine Jensen


Lidt om.

Jørgensine Jensen er født i Grundfør den 23 maj 1842 og kommer fra en familie i trange kår. Måske er det derfor, at hun relativt tidligt kom ud at tjene. Da hun bliver konfirmeret tjener hun hos Søren Møller i Lisbjerg. I 1860 tjener hun hos Peder Pedersen, også i Lisbjerg, hvor også Simon Pedersen tjener. Resultatet af deres møde er Jens Jensen Gaml. Simon Pedersen har nok vægret sig med hensyn til at påtage sig faderskabet, idet tilståelsen først kommer i 1862.Hun er 19 år på det tidspunkt og skal videre i livet, så der er nok ikke plads til også at skulle påtage ansvaret for Jens. Han kommer i pleje hos hendes forældre, Jens Søren-sen og hans kone i Grundfør. I 1864 bliver hun gift med Niels Christian Strib, en snedkersvend fra Århus. Det ægteskab varer i 13 år. I 1877 dør Niels Chri-stian, 44 år gammel. Samme år gifter hun sig med Carl Christian Bernhard Hansen. han ernærer sig også som snedker. Jørgensine og hendes familie har stort set holdt til.i Selling, Ødum sogn, men da hendes forældres bo skal gøres op i 1885-1886, bor familien i Kalkværksstræde 10 i Århus. Baggrunden, for at Jørgensine og hendes familie flytter tilbage til Selling, kender jeg ikke, men måske har der ikke været så meget arbejde til hendes mand. Arbejdet som snedker har nok ikke været så lønsomt. Da Carl Christian dør i 1890, er han almisselem, d.v.s. han modtog enten almisser i form af naturalier, mad og tøj, eller modtog et pengebeløb fra sognets fattigkasse. Det var ikke velset at få fatighjælp, idet det var sognets beboere, der skillingede sammen til fattigkassen.